Kế hoạch 5 phút – ĐỂ NGÀY LÀM VIỆC CHỈ CÒN 5 TIẾNG!

“Khác biệt duy nhất giữa người giàu và người nghèo là CÁCH SỬ DỤNG THỜI GIAN.” (Robert Kiyosaki – Diễn giả, doanh nhân và là một triệu phú USD, tác giả cuốn sách “Cha giàu Cha nghèo”) Bạn có bao giờ tự hỏi: “Ai cũng chỉ sở hữu 24 tiếng đồng hồ trong ngày, vậy …