KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – THUẾ VISION  0913.276.452 – 0906.262.878 ĐT: 037 3964 556 Fax: 037 3964 555 Email: huongvision@gmail.com – nqanhvision@gmail.com Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đào tạo kế toán thuế Vision tiếp tục phối …

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 29

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn của các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision phối hợp với Học viện Tài chính tiếp tục khai giảng: ” Kế toán trưởng Khóa 29 “tại Thanh Hóa. – Lịch …