KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 29

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn của các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision phối hợp với Học viện Tài chính tiếp tục khai giảng: ” Kế toán trưởng Khóa 29 “tại Thanh Hóa. – Lịch …