ĐIỀU KIỆN HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

“Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b/ …

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – THUẾ VISION  0913.276.452 – 0906.262.878 ĐT: 037 3964 556 Fax: 037 3964 555 Email: huongvision@gmail.com – nqanhvision@gmail.com Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đào tạo kế toán thuế Vision tiếp tục phối …