HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN & LẬP BCTC NĂM 2017

Năm tài chính 2017 đã kết thúc, đã đến lúc chúng ta hoàn thiện hồ sơ và các loại báo cáo để nộp đồng thời chuẩn bị cho kỳ thanh tra, kiểm tra thuế. Lập báo cáo tài chính là quá trình tổng hợp thông tin kế toán từ các sổ kế toán chi tiết theo …

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC DÀNH CHO NGƯỜI TRÁI CHUYÊN NGÀNH

NỘI DUNG KHÓA HỌC: Khóa học gồm 04 phần chính: Phần 1: Nguyên lý kế toán căn bản và cốt lõi. Từ buổi 1-5: – Bản chất và các nguyên tắc chung của kế toán. – Tìm hiểu về cách thức hạch toán chứng từ. – Khái niệm, kết cấu và nguyên tắc cơ bản của tài khoản kế …