Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

(TBTCO) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo hướng dẫn mới, một số mức lệ phí mới được quy …