Điều kiện kinh doanh vận tải phải bắt kịp thực tiễn

Ngày 23/1, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Hiệp hội vận tải Việt Nam (Vata) đã tổ chức hội thảo “Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô: Vấn đề và kiến nghị” nhằm thảo luận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị các giải pháp …