KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 31

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác “kế toán” trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo kế toán thuế Vision phối hợp với trường Học viện tài chính mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng khóa 31 tại Thanh Hóa. Mục đích: …

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

Sau thời gian  nghiên cứu và học tập, Trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision đã phối hợp với trường Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh theo đúng chương trình chuẩn của Bộ tài chính. Buổi …

ĐIỀU KIỆN HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

“Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b/ …

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – THUẾ VISION  0913.276.452 – 0906.262.878 ĐT: 037 3964 556 Fax: 037 3964 555 Email: huongvision@gmail.com – nqanhvision@gmail.com Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đào tạo kế toán thuế Vision tiếp tục phối …

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 29

Sau 03 tháng nghiên cứu và học tập, Trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision đã phối hợp với trường Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng cho 56 cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh theo đúng chương trình chuẩn của Bộ tài chính. …

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 29

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn của các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision phối hợp với Học viện Tài chính tiếp tục khai giảng: ” Kế toán trưởng Khóa 29 “tại Thanh Hóa. – Lịch …

Tuyển sinh lớp kế toán trưởng doanh nghiệp khóa 28

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác “kế toán” trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo kế toán thuế Vision phối hợp với trường Học viện tài chính mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp khóa 28 tại Thanh Hóa …

Có được bổ nhiệm kế toán trưởng khi không có chứng chỉ không?

Rất nhiều doanh nghiệp, nhiều kế toán lúng túng trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng khi không có chứng chỉ. Vậy doanh nghiệp có cần kế toán trưởng không? Không có chứng chỉ có được bổ nhiệm kế toán trường không? chúng tôi xin chia sẻ với các bạn  có được bổ nhiệm kế toán …

Điều kiện học kế toán trưởng doanh nghiệp

“Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b/ …