Phòng tránh và phát hiện sai sót trước khi nộp BCTC năm 2016

Để giúp Doanh nghiệp quản trị, quyết toán thành công 3 sắc thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN trong năm 2016 và kế toán nắm vững kinh nghiệm khi làm việc với các đoàn thanh – kiểm tra thuế các cấp và phòng ngừa, hạn chế tối đa các “rủi ro-sai phạm đang mắc …

Cập nhật và hướng dẫn CĐKT theo TT 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT- BTC, hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy định về danh mục hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán… thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư …

Hợp nhất BCTC và các sai phạm thường gặp khi lập BCTC 2017

Xuất phát từ yêu cầu quản lý và cung cấp thông tin kinh tế tài chính cũng như cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của Tập đoàn hoặc Tổng công ty đòi hỏi phải có “công cụ kế toán” phản ánh tình hình này để việc ra quyết định hiệu quả nhất …

Kế toán cho cán bộ ngân hàng, tín dụng

KẾ TOÁN CHO CÁN BỘ NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG ———————— I. MỤC TIÊU Nhằm trang bị, củng cố cho người học những kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính để nâng cao nghiệp vụ qua đó có thể nắm bắt, hiểu bản chất về tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp. Giúp …

Lập Báo cáo tài chính hợp nhất

BTC đã ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 1/1/2015.  Bãi bỏ phần XIII – Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 …