Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 1. Mục tiêu khóa học: – Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho các cán bộ đang công tác kế toán tại xã, phường, …

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ảnh: nguồn Internet Ngày 30/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo Thông tư, dự toán thu NSNN năm 2016 phải được xây dựng tích cực và theo đúng chính sách hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng …

Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002) đã được Quốc hội thông khóa XII thông qua và chính thức có hiệu lực thi thành từ năm ngân sách 2017. Ảnh minh họa. Nguồn: internet Phản ánh rõ các khoản thu – chi ngân sách Luật …

Đơn vị sự nghiệp công sẽ được vay vốn ngân hàng

(TBTCVN) – Một trong những điểm mấu chốt nhất khi xây dựng cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập là việc đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu. Đây là một yêu cầu quan trọng, cả về mặt chính trị, kinh …

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2015 về lập dự toán ngân sách; thu nộp ngân sách; kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều …