KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 31

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác “kế toán” trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo kế toán thuế Vision phối hợp với trường Học viện tài chính mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng khóa 31 tại Thanh Hóa. Mục đích: …

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

Sau thời gian  nghiên cứu và học tập, Trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision đã phối hợp với trường Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh theo đúng chương trình chuẩn của Bộ tài chính. Buổi …

ĐIỀU KIỆN HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

“Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b/ …

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – THUẾ VISION  0913.276.452 – 0906.262.878 ĐT: 037 3964 556 Fax: 037 3964 555 Email: huongvision@gmail.com – nqanhvision@gmail.com Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đào tạo kế toán thuế Vision tiếp tục phối …

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 29

Sau 03 tháng nghiên cứu và học tập, Trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision đã phối hợp với trường Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng cho 56 cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh theo đúng chương trình chuẩn của Bộ tài chính. …

Nội dung học và chứng chỉ sau khi hoàn thành lớp kế toán trưởng HCSN

Điều 9. Cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” 1. Học viên có kết quả thi đạt loại trung bình trở lên (Học viên đạt yêu cầu) được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định tổ chức khoá học cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”. 2. Kết thúc …

Điều kiện học kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước

“Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b/ …