KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 31

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác “kế toán” trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo kế toán thuế Vision phối hợp với trường Học viện tài chính mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng khóa 31 tại Thanh Hóa. Mục đích: …

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

Sau thời gian  nghiên cứu và học tập, Trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision đã phối hợp với trường Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh theo đúng chương trình chuẩn của Bộ tài chính. Buổi …

ĐIỀU KIỆN HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

“Điều 2. Tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng 1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây: a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b/ …

KHAI GIẢNG LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 30

  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – THUẾ VISION  0913.276.452 – 0906.262.878 ĐT: 037 3964 556 Fax: 037 3964 555 Email: huongvision@gmail.com – nqanhvision@gmail.com Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đào tạo kế toán thuế Vision tiếp tục phối …

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 29

Sau 03 tháng nghiên cứu và học tập, Trung tâm đào tạo kế toán – thuế Vision đã phối hợp với trường Học viện Tài chính tổ chức thành công khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng cho 56 cán bộ kế toán trên địa bàn tỉnh theo đúng chương trình chuẩn của Bộ tài chính. …

Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 1. Mục tiêu khóa học: – Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho các cán bộ đang công tác kế toán tại xã, phường, …

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ảnh: nguồn Internet Ngày 30/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2015/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Theo Thông tư, dự toán thu NSNN năm 2016 phải được xây dựng tích cực và theo đúng chính sách hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng …

Luật Ngân sách nhà nước 2015

Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002) đã được Quốc hội thông khóa XII thông qua và chính thức có hiệu lực thi thành từ năm ngân sách 2017. Ảnh minh họa. Nguồn: internet Phản ánh rõ các khoản thu – chi ngân sách Luật …